About us

Hej vi har en liten Ragdoll och Maine Coon uppfödning i hemmiljö. Vårat mål är att föda upp friska, sociala och rastypiska Ragdolls och Maine Coon . Våra katter är en del av familjen och går fritt i bostaden. De har tillgång till en stor uteplats på 600 m2 som dom kan  leva riktigt kattliv i. Kattungar kommer tidvis att finnas för att säljas till seriösa, kärleksfulla hem. Inga kattungar säljes via mail men det kan vara en bra första kontakt. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att köpa katt eller bara är nyfiken på Ragdolls och Maine Coon. Vårt Katteri är godkänt av Djurskyddsmyndigheten. Enligt paragraf 16.

Hello we are a small Ragdoll and Maine Coon cattery in home environment. Our goal is to breed healthy, social and typical Ragdolls and Maine Coons. Our cats are part of the family and moves freely in the home. They have access to a large terrace of 600 m2 which they can live quite cat life in. Kittens will sometimes be available for sale to the serious, loving homes. No kittens are sold via mail but it might be a good first contact. Please contact us if you are interested in buying cat or just curious about Ragdolls and Maine Coons. Our Cattery is approved by the Animal Welfare Agency. Under Section 16th


     


 

uteplattsenstolpe

klättervägggånbräda